Human Source Group

Privacy statement

Human Source Group neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Human Source Group (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

Wie is Human Source Group?

Human Source Group verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Human Source Group is gevestigd te (2871 MZ) Schoonhoven aan de Ereprijs 23 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59908815.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1. Voor wervingsdoeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in? 
Wanneer u een van onze recruitment consultants benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van Human Source Group, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving. Dit behelst een sollicitatie- of kennismakingsgesprek bijvoorbeeld, maar ook marketing doeleinden zoals het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief aan u.(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde? 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan Human Source Group te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. (c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? 
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Human Source Group over sollicitaties (waaronder referenties). (d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden? 
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven. 

2. Om een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan

(a) Wat houdt dit doeleinde in? 
Wanneer wij u een dienstverband bij Human Source Group aanbieden, verwerken wij uw persoonsgegevens om een (arbeids)overeenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van uw (arbeids)overeenkomst. Wij nemen uw persoonsgegevens tevens op in onze database. 
Als u een zelfstandige aannemer ondernemer bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een overeenkomst met u aan te gaan. (b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde? 
U bent verplicht om Human Source Group alle persoonsgegevens te verstrekken die Human Source Group nodig heeft om uw (arbeids)overeenkomst uit te kunnen voeren en om Human Source Group in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met uw (arbeids)overeenkomst. (c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? 
Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer (na in dienst treding) , gegevens van uw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van uw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over uw functie en positie, gegevens van uw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties. (d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden? 
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens na beëindiging van uw (arbeids)overeenkomst bewaard (i) zo lang Human Source Group wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren en (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van Human Source Group te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. 

3. Voor websiteoptimalisatie en marketingdoeleinden

Wanneer u de website van Human Source Group bezoekt en/of gebruik maakt van de aangeboden diensten via de website van Human Source Group verzamelen wij de persoonsgegevens die wij van uw computer of mobiele apparatuur ontvangen. De persoonsgegevens worden verzameld door middel van cookies. Op onze website treft u tevens een Cookieverklaring aan, waarin wij u eenmalig als nieuwe bezoeker informeren over het gebruik van cookies op onze website. Deze dient de bezoeker dan te accepteren om de persoonsgegevens te kunnen verzamelen.

De volgende gegevens worden verzameld na het accepteren van de cookies:

– Browsergegevens;
– Duur van uw bezoek;
– Bezochte pagina’s;
– Aangeklikte links;
– Locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
– Verbindingsgegevens, waaronder uw IP-adres.

Doel van de verwerking
Human Source Group verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

– Het optimaliseren van de website;
– Het opzetten en uitvoeren van marketingacties.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Human Source Group?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.Humansourcegroup.com zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Human Source Group accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Mogen minderjarigen gebruik maken van Human Source Group?

Human Source Group is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Human Source Group er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan info@humansourcegroup.com.

blue-dots
image
Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Human Source Group.